ساعتتاریخعنوانردیف
۱۵:۳۲:۳۲۱۳۹۷/۰۷/۲۴ برنامه کلاسی گروه شیمی و کامپیوتر در نیمسال اول سالتحصیلی ۹۷-۹۸ ۱
۱۴:۳۴:۰۹۱۳۹۷/۰۷/۲۳ اطلاعیه برگزاری کلاس ها ۲
۱۶:۵۹:۴۵۱۳۹۷/۰۷/۱۶ قبولی دانشجویان موسسه آموزش عالی نژند ارومیه در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه ۳