ساعتتاریخعنوانردیف
۰۰:۳۵:۵۱۱۳۹۷/۰۲/۲۷ آدرس و شماره تلفن های موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۱
۰۰:۲۰:۴۱۱۳۹۷/۰۲/۲۷ حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت ، بخشش، عبادت و ماه میهمانی خدا مبارک باد. ۲