ساعتتاریخعنوانردیف
۱۱:۲۷:۴۵۱۳۹۶/۰۳/۲۷ تاریخ امتحان پایان ترم درس تربیت بدنی ۱
۱۱:۲۹:۱۲۱۳۹۶/۰۳/۰۸ قابل توجه دانشجویانی که درس ریاضی کاربردی را انتخاب نموده اند ۲
۲۰:۵۵:۲۳۱۳۹۶/۰۳/۰۵ فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مبارک باد. ۳