ساعتتاریخعنوانردیف
۱۲:۱۲:۲۹۱۳۹۶/۰۲/۲۷ قابل توجه دانشجویان گروه شیمی ۱
۱۰:۲۸:۵۳۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ابلاغیه وزارت علوم در خصوص تاریخ ثبت نام درخواست متقاضیان مهمانی و انتقالی ۲