در حال بارگذاری ...
دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اعضای محترم هیات امنای موسسه آموزش عالی نژند ارومیه

1.     حاج آقا مهدی راعی       رئیس محترم هیات امنا

2.      آقای دکتر عبدالله طلوعی آذر      نماینده محترم وزیر علوم

3.     آقای دکتر سیامک مختاری    نماینده محترم استاندار

4.      خانم دکتر فاطمه مقدسی      عضو محترم هیات امنا

5.      آقای دکتر اسماعیل آین       عضو محترم هیات امنا

6.      آقای دکتر مجید حسینی      عضو محترم هیات امنا

7.      آقای  دكترهدايت راحمي      عضو محترم هیات امنا
 
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۲:۱۱:۲۴
Powered By: www.SPEERonline.com  © 1997 - 2014
آمار بازدید
 
امروز :
کل :
۵۷
۴۶۶۹۳۰