در حال بارگذاری ...
دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

پذیرفته شدن مقالات دانشجویان موسسه آموزش عالی نژند ارومیه در نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایرانبه اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با افتخار تعداد دو مقاله از آقای احمد رضا شکیبی و تعداد دو مقاله از آقای رضا فتح الهی از دانشجویان موسسه آموزش عالی نژند، تحت راهنمایی های آقای دکتر حسین شیرانی عضو هیئت علمی تمام وقت موسسه آموزش عالی نژند ارومیه در نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران پذیرفته شده است.این کنفرانس در سطح ملی بوده و برگزار کنندگان آن پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با همکاری انجمن شیمی ایران و مورد حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می باشد.عنوان مقالات پذیرفته شده دانشجویان به شرح زیر می باشد:آقای احمد رضا شکیبی با دو مقاله با عناوین:


Electronic Structure and Properties Studies of [2,2?bipyridine]Ni[4,5-dichloropyridazine] Complex by Hybrid Density Functional Theory


Theoretical Investigation of Geometric Configurations and Vibrational Spectra in [3-(pyridine-2-yl)pyridazine]Ni[4,5-difluoropyridazine] Complexآقای رضا فتح الهی با دو مقاله با عناوین:


Density Functional Theory Calculations of [2,2?bipyridine]Ni[4,5-difluoropyridazine] Complex in Gas Phase


Electronic Structures of [3-(pyridine-2-yl)pyridazine]Ni[4,5-dichloropyridazine] Complex¬, a Theoretical Investigation


 
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۰:۰۰:۰۳
Powered By: www.SPEERonline.com  © 1997 - 2014
آمار بازدید
 
امروز :
کل :
۵۳
۴۶۶۹۲۶